Missie van RuiterWerkt

RuiterWerkt draagt bij aan een grote arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsbeperkingen. Hierbij legt RuiterWerkt de focus op verbinding en samenwerking. RuiterWerkt werkt vanuit een Christelijke identiteit.

 

Onze visie

‘Voor iedereen een passende werkplek’

Het doel van RuiterWerkt is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren in de arbeidsmarkt. Duurzame deelname aan arbeid en werkplezier is hierin van belang. Medewerkers worden door professionals gestimuleerd en gemotiveerd, hierbij ligt de focus op ‘eigen kracht’.