Corona maatregelen vanaf 14 januari 2022.

Naar aanleiding van de landelijk hoog oplopende cijfers met betrekking tot de besmettingen met Covid-19, willen wij u en jou graag op de hoogte stellen van de huidige maatregelen. RuiterActief gaat voorzichtig en zorgvuldig te werk met betrekking tot COVID-19 en volgt hierin de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM, de GGD en Careander.

Hieronder volgen de maatregelen:

 • We houden ons aan de basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten en laten testen, hoesten in elleboog en ventileren.
 • We houden 1,5 m. afstand van elkaar.
 • Medewerkers dragen tijdens het vervoer een medisch mondkapje (indien mogelijk).
 • Begeleiders en chauffeurs dragen tijdens het vervoer een medisch mondkapje.
 • Iedereen draagt een medisch mondkapje bij het verplaatsen in de ruimten.
 • Bij (milde) klachten blijf je thuis en laat je, je testen. Het gaat hierbij om een PCR-test via de GGD. Een zelftest is niet voldoende. Neem te alle tijde telefonisch contact met ons op om te overleggen wat dit voor jouw situatie betekent. Dit geldt ook wanneer iemand twee keer gevaccineerd is en de boosterprik heeft gehad.
 • Medewerkers van kantoor zullen vaker thuiswerken wanneer dit mogelijk is. Er zal hierbij rekening gehouden worden met voldoende achtervang.
 • Als een medewerker/vrijwilliger/stagiaire besmet is, blijft de desbetreffende thuis en gaat in isolatie (richtlijnen en adviezen vanuit GGD en Careander worden hierbij opgevolgd). Het crisisteam van RuiterActief kan indien nodig besluiten dat een groep of deelnemers in quarantaine gaan, afhankelijk van de situatie.
 • De richtlijn vanuit de overheid is dat wanneer een medewerker/vrijwilliger/stagiaire een huisgenoot heeft die besmet is met COVID-19 de medewerker/vrijwilliger/stagiaire in principe niet mag gaan werken en in quarantaine moet.
 • Vijf dagen na het laatste contact laat de medewerker/vrijwilliger/stagiaire zich testen bij de GGD. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of ongevaccineerd. In geval van quarantaine kan er, indien mogelijk, door medewerkers vanuit huis gewerkt worden.
 • Wanneer er iemand binnen het huishouden positief getest is, of wanneer er nauw contact heeft plaatsgevonden met iemand die positief getest is op COVID-19, neem dan te allen tijde telefonisch contact met ons op (ook in het weekend). Samen volgen we het test en quarantainebeleid van Careander en bekijken we wat in de situatie van toepassing is. (0342-423880 / 06-40152133)

Zorgen voor elkaar, we doen het samen!

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact met ons op.

RuiterActief & RuiterWerkt